Caracola ondersteunt gemotiveerde, sociaal betrokken ondernemers in hun professionele ontwikkeling door toegankelijke en dynamische werkplekken aan te bieden. Betekenisvolle debatten, inspiratie sessies en meet-ups te organiseren en de ondernemers te betrekken bij de co-creatie van sociale en culturele projecten. Naast fysieke ruimte, bieden wij hen de ruimte om te spelen, ontdekken en experimenten.

Flexibel werken

Vergaderruimtes huren

Evenementen bijwonen

Ideale ligging

Caracola maakt zich sociaal sterk binnen de volgende vier focus gebieden: work (werk), create (creër), learn (leer) en connect (verbind).

Wij bieden dynamische en toegankelijke werkplekken aan om professioneel en verantwoord te werken, samen met andere sociale start-ups en organisaties, met zowel flexdesks, evenement- en vergaderruimtes.

Wij geloven dat wanneer men iets nieuws wil doen, dit niet binnen de bestaande kaders ontwikkeld kan worden. Wij scheppen daarom zowel fysieke als spreekwoordelijke experimenteerruimte voor onszelf en onze community waarin vrij gecreëerd en ontwikkeld kan worden.

Caracola is ervan overtuigd dat sociale waarde ontstaat en zich ontwikkeld wanneer de mogelijkheden worden geboden om te “leren”. Wij zien onszelf als constant lerende en groeiende organisatie en zien het daarin als onze plicht en voorrecht om anderen daarbij te betrekken.

Caracola gelooft in de kracht van de gemeenschap. Verbindt je met het netwerk van onze community en deel kennis, ervaring en ideeën. Samen bouwen we aan een sterke toekomst voor onszelf, ons netwerk en de maatschappij.

Wij geloven dat het creëren van een sterk netwerk van stadsbewoners, lokale ondernemers en beleidsmakers de sociale betrokkenheid, creativiteit en ondernemerschap vergroot. Dat levert een positieve bijdrage aan het stedelijke leven op een duurzame manier. Samen met onze leden zijn wij continu op zoek naar manieren waarop wij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de openbare ruimte door tijdelijke projecten. Wij zien dit als het beoefenen van stedelijke acupunctuur: door het stimuleren van creatieve en sociale activiteiten nieuw leven inblazen in het stedelijke metabolisme via kleinschalige, gerichte interventies.

 

Om dat doel te bereiken, werkt onze organisatie volgens drie kernwaarden: sfeer, aandacht en impact.

Sfeer: Caracola is een open & laagdrempelige plek waarbij licht en ruimte al beginnen in het ontwerp van het gebouw waarin Caracola gehuisvest is. Zowel het gebouw als haar gebruikers geloven in creëren, werken en spelen. Bij al deze activiteiten staan flexibiliteit en experimenteren op de voorgrond. Dit is terug te zien in ieder facet van Caracola.

Aandacht: Caracola is een kleinschalige organisatie met een grote boodschap. Van de catering die we aanbieden tot de huurders die we hosten en de stad waarin wij werken, wij geloven dat iedereen en alles waarmee wij te maken hebben onze eerlijke en persoonlijke aandacht verdient. Als onderdeel van het Broedplaatsenbeleid van de Gemeente Maastricht doen wij dit op een manier die open is voor alle inwoners en met een ondernemende insteek. Voor alle doelgroepen waar wij mee te maken hebben bieden wij advies en flexibele oplossingen op maat.

Impact: Voor het team en de partners van Caracola heeft wat wij doen pas waarde als het een positieve impact op ons zelf en/of de omgeving heeft. Sociale meerwaarde is prioriteit nummer 1. Daar waar mogelijk gebruikt Caracola enkel duurzame en lokale producten en/of diensten. Ook als organisatie zelf hechten wij veel waarde aan een duurzame ontwikkeling en houden hiermee rekeningen in alle diensten die wij aanbieden.

"Caracola is een prachtig initiatief dat prikkelt, uitdaagt, inspireert en verbindt." 

– Centrum Vaktherapie

Kom bij ons op bezoek:

President Rooseveltlaan 213, 6224 CP Maastricht

E: mail@caracolaspace.org  T: 0031 6 43 21 55 67 

Openingstijden verhuur/administratie:
dinsdag, woensdag en vrijdag van 09:00 tot 17:00.

Lovingly co-created in Maastricht